Privacy beleid SpotlightPROFILE Nederland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SpotlightPROFILE Nederland verwerkt van haar trainees, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je deelneemt aan een training van SpotlightPROFILE Nederland of om een andere reden persoonsgegevens aan SpotlightPROFILE Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SpotlightPROFILE Nederland (Onderdeel van Sportsmind), Roemer Visscherlaan 7-A8, 1401RE Bussum, 06-45750679, KvK nummer 32152025 SpotlightPROFILE Nederland is bereikbaar via info@spotlightprofile.nl

2. Welke gegevens verwerkt SpotlightPROFILE Nederland en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel factuuradres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social     media accounts

2.2 SpotlightPROFILE Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de  volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de  training en de eventuele aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, adresgegevens telefoonnummer, e-mailadres(sen) wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SpotlightPROFILE Nederland;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met SpotlightPROFILE Nederland en je te informeren over de ontwikkelingen van SpotlightPROFILE Nederland.

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

SpotlightPROFILE Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de trainingen van SpotlightPROFILE Nederland te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

SpotlightPROFILE Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na

afloop van je training. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SpotlightPROFILE Nederland passende technische

en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de contactpagina van SpotlightPROFILE Nederland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SpotlightPROFILE Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via de contactpagina.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop SpotlightPROFILE Nederland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan info@spotlightprofile.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Menu